Uvjeti korištenja

1. Uvjeti kupnje
Ovim se Uvjetima i pravilima utvrđuje postupak ugovaranja usluge dostave,naručivanja robe, plaćanja i isporuke robe te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni preko prodajnog kanala METRO dostave.
METRO omogućuje kupnju specifičnog asortimana robe koja se nalazi u ponudi i na zalihama dostavnog objekta iz kojeg se roba dostavlja pojedinom kupcu, a prema adresi dostave kupca.
Kupac je pravna osoba koja je sa METRO-om potpisala Uvjete dostave.

2. Registracija kupca kao dostavnog kupca
Prilikom registracije kupca Prodajni predstavnik METRO-a dogovara sa kupcem detalje dostave:
- Popis osoba ovlaštenih za naručivanje i preuzimanje robe
- Lokaciju dostave
- Dane dostave
- Način naručivanja
- Način plaćanja
- Rabatnu skalu

3. Dani isporuke i željeni vremenski okvir dostave tijekom dana

Dani isporuke dogovaraju se uzimajući u obzir rute koje su određene za područje u kojem se nalazi kupac. Vremenski okvir dostave tijekom dana uzima u obzir i ograničenja fizičke mogućnosti pristupa (npr. u centar nekih gradova ne može se ući nakon 09:00 ujutro itd.).

Dogovoreni dani isporuke i željeni vremenski okvir dostave tijekom dana informativnog su karaktera i METRO Cash & Carry d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice koje kupac trpi zbog eventualnog kašnjenja u isporuci. Kupac koji ima fleksibilno vrijeme zaprimanja robe može, u dogovoru s Prodajnim predstavnikom, biti uvršten u trenutno postojeće programe vjernosti (posebne promocije, popusti ili rabati) koji stimuliraju vremena dostave izvan termina vršnih opterećenja.
 

4. Vrijeme slanja dostavne narudžbe, minimalni iznos narudžbe i rok isporuke

Prilikom potpisivanja ovih Uvjeta dostave za svako dostavno mjesto određuje se završno vrijeme (Cut-off) za primanje narudžbe koja će biti uvrštena u prvi slijedeći termin isporuke. Za svako dostavno mjesto također će se odrediti i rok isporuke koji će biti unesen u Ugovor o usluzi dostave.

METRO Cash & Carry d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice koje kupac trpi zbog eventualnog kašnjenja u isporuci. Zbog ograničenog vremenskog okvira za slaganje naručene robe, narudžbe koje se zaprime nakon „Cut-off“ vremena METRO ne stavlja u raspored slaganja

za isporuku u prvom slijedećem terminu isporuke nego će isporuka biti organizirana u slijedećem mogućem dostavnom terminu.

Ukoliko narudžba nije dosegla minimalni iznos narudžbe koji je određen od strane METRO-a neće biti dostavljena kupcu, a u slučaju inzistiranja na dostavi METRO zadržava pravo zaračunavanja posebnih troškova dostave.


5. Način dostavne narudžbe

Registrirani dostavni METRO kupac dostavnu narudžbu može predati na nekoliko načina:

- Putem interneta (Online)
o Online naručivanju kupac pristupa putem domene www.metro-horecadostava.hr
o Kupnja putem interneta pruža mogućnosti kao što su uvid u cijene artikala, napomene, filtiranje prema kategorijama i istaknutim proizvodima
o Kupac koji naručuje online može, u dogovoru sa Prodajnim predstavnikom, biti uvršten u trenutno postojeće programe vjernosti (posebne promocije, popusti ili rabati) koji stimuliraju online naručivanje

- Putem e-maila i faxa
o Narudžbe primljene putem e-maila i faxa kupac treba slati na unaprijed pripremljenim obrascima narudžbe kako bi se smanjila mogućnost nesporazuma.
o METRO pridržava pravo odbiti reklamaciju nastalu nejasnom narudžbom koja nije primljena na obrascu narudžbe te naplatiti dodatni trošak nastao prilikom unosa nejasnih narudžbi (dodatni telefonski pozivi i dodatno vrijeme angažmana agenata koji unose narudžbe).

- Telefonskim pozivom u kontakt centar za primanje narudžbi
o METRO pridržava pravo ne priznati reklamaciju nastalu nejasnom narudžbom i nesporazumom koji bi mogao nastati u komunikaciji između kupca i agenta koji zaprima narudžbu telefonom.
o Prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja kupac daje suglasnost da se pozivi prema kontakt centru snimaju u svrhu poboljšanja usluge. Kupac može predati narudžbu i prilikom posjete METRO prodajnog predstavnika.

 

6. Dostavne cijene, dostavne promocije i dostavni rabati

6.1. Dostavni cjenik
Artikli koje je moguće naručiti putem dostave sadržani su u listi cijena koje vrijede za prodaju uz dostavu – Dostavni cjenik. Dnevne dostavne cijene nisu povezane sa cijenama koje vrijede u Cash & Carry prodaji (kada Kupac dolazi direktno u Veleprodajni centar-VPC- po robu) te se formiraju neovisno.

Dostavni cjenik vrijedi isključivo za narudžbe napravljene u tom danu u kojem dostavni cjenik vrijedi. METRO pridržava pravo promjene cjenika na dnevnoj bazi, a narudžbe napravljene u pojedinom danu formirati će se po cijenama trenutno važećeg Dostavnog cjenika.

Cijene koje nisu predmet Dostavnog cjenika su:
- cijene za artikle sa posebno ugovorenim uvjetima (detalji o artiklima sa posebno ugovorenim uvjetima nalaze se u članku koji pokriva temu dostavnih rabata).
- promocijske cijene za dostavne promocije (C&C promocije nisu važeće u dostavi) i sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), i imaju posebno izraženu cijenu bez i sa PDV-a.

6.2. Dostavni rabati

Kupcu se može odobriti rabat od Dostavnog cjenika, a prema dogovoru sa Prodajnim predstavnikom koji uzima u obzir:
- Promet koji kupac ostvaruje preko METRO dostave i planirani rast prodaje
- Specifičnosti otežanog pristupa fizičkoj lokaciji dostave
- Korištenje načina naručivanja koji poboljšava točnost narudžbe (Internet naručivanje, korištenje šprance/obrasca za naručivanje)
- Ranog predavanja narudžbi, prije vršnog opterećenja
- Željenog vremena dostave u tijeku dana izvan vremena vršnog opterećenja
- Korištenje načina plaćanja koji smanjuje baratanje gotovinom (kreditne i debitne kartice)

6.3. Dostavne promocije

Dostavni kupci imaju posebne promocije koje nisu vezane uz C&C promocije. Promocijske cijene za artikle unutar dostavnih promocija komunicirati će se dostavnim kupcima kroz posebne kanale komunikacije (katalozi dostavnih promocija, promotivne e-mail poruke itd.), osim u slučaju da je kupac pismeno odbio primanje obavijesti od METRO-a.
 

7. Načini plaćanja

Robu naručenu preko METRO dostave moguće je platiti na slijedeće načine:
a) plaćanje unaprijed (uz dokaz da je uplata u cjelosti sjela na račun
b) plaćanje gotovinom u cjelosti prilikom isporuke robe,
c) plaćanje kreditnim i debitnim karticama putem POS terminala prilikom isporuke robe,

Ukoliko kupac želi plaćati na odgodu ili virmanskom uplatom zahtjev treba biti odobren od odjela financija koji će provjeriti bonitet kupca te definirati potrebne garancije plaćanja (zadužnica, garancija banke i slično). Plaćanje virmanom tretira se kao plaćanje uz odgodu te je za plaćanje virmanom također potrebno prethodno dobiti odobrenje plaćanja na odgodu

od METRO Odjela financija, uz osiguranje plaćanja. Kupcu koji nema prethodno odobrenu odgodu plaćanja, neće se uzimati narudžba koja na sebi ima naveden način plaćanja „odgoda“ ili „plaćanje virmanom“. Ukoliko kupac ima ugovoren način plaćanja gotovinom/karticom, a prilikom dostave robe ne može platiti robu gotovinom/karticom roba se neće isporučiti (Virman se ne može primiti ako nije unaprijed osigurana garancija plaćanja i odobrena odgoda). Ukoliko se kupcu odobri plaćanje na odgodu ili plaćanje virmanom METRO će specificirati detalje odobrene odgode. Roba ostaje vlasništvo METRO-a sve dok izlazni računi proizašli iz poslovnog odnosa ne budu plaćeni u cijelosti. Kupac ovime ustupa METRO-u kao osiguranje sva svoja potraživanja od kupaca proizašla iz bilo koje preprodaje. U slučaju postupaka kojima kupac krši ugovor (protestiranje čeka, zakašnjenje u plaćanju itd.), METRO ima pravo vratiti u posjed robu s pridržanim pravom vlasništva, a na trošak kupca.

8. Zaprimanje robe naručene preko dostave

Prilikom isporuke robe vozač kupcu predaje original račun po kojem je roba isporučena. Kupac je dužan osigurati da robu preuzima osoba ovlaštena za preuzimanje robe koja će pregledati robu prilikom isporuke i prijaviti reklamacije na licu mjesta. METRO ne odgovara za naknadno prijavljene reklamacije. Nakon provjere robe te prijave eventualne reklamacije na licu mjesta (uz ispunjavanje reklamacijskog obrasca) kupac ili osoba ovlaštena za primitak robe je dužna potvrditi primitak robe svojim potpisom. Kupci kojima je odobrena odgoda plaćanja primitak robe trebaju osim potpisom primitak robe ovjeriti i pečatom ili osigurati pune podatke osobe koja je preuzela robu (Ime i prezime, OIB osobe koja je preuzela robu)

9. Postupanje s ambalažom

9.1. Povratna ambalaža
Kupac može vratiti samo onu količinu povratne ambalaže koju je i kupio od METRO-a. Prilikom svake dostave METRO zaračunava ukupan iznos prodane ambalaže, a kupac može predati ukupnu količinu ili dio prazne ambalaže te si tako umanjiti obvezu. Vrsta prazne ambalaža koju kupac predaje vozaču mora biti istovjetna onoj koja se nalazi na računu (npr ako je na računu ambalaža Ožujskog piva 0,5l onda se upravo takva ambalaža mora i vratiti).

Ako kupac ima samo djelomičnu količinu prazne ambalaže (a plaćanje je gotovina/kartica) – kupcu se umanjuje račun na licu mjesta za iznos predane prazne ambalaže, a knjižno odobrenje će kupcu biti poslano naknadno. Kupac gotovinom/karticom plaća ostatak iznosa za ambalažu koju nije predao.

Ako kupac plaća na odgodu, a ima samo djelomičnu količinu prazne ambalaže, ispunjava se obrazac za predaju ambalaže te će se obveza kupca knjižno umanjiti za iznos predane prazne ambalaže, a knjižno odobrenje će kupcu biti poslano naknadno.

9.2. Nepovratna ambalaža
METRO ne preuzima praznu nepovratnu ambalažu (plastične boce npr.) osim u slučajevima i po uvjetima koji su posebno ugovoreni.

 

10. Transportna oprema

Transportni kontejneri (roll kontejneri, termo kontejneri, termo kutije) su vlasništvo METRO-a i ne ostavljaju se kod kupca. Princip poslovanja sa paletama je „jedan-za-jedan”. Kupac je dužan predati vozaču zamjensku paletu ili paletu sa kojom je roba došla. U slučaju da kupac nema zamjenske palete ili zahtjeva ostavljanje transportne opreme METRO pridržava pravo neisporuke robe ili zaračunavanje tržišne cijene transportne opreme/paleta.

11. Reklamacije

Kupac je dužan pregledati robu prilikom isporuke i prijaviti reklamacije na licu mjesta. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Vozač će robu reklamiranu na licu mjesta preuzeti u povrat odmah, uz obavezno korištenje reklamacijskog obrasca. METRO ne odgovara za naknadno

prijavljene reklamacije. U iznimnim slučajevima kupac može naknadno prijaviti reklamaciju uz navođenje svih potrebnih detalja: broj računa, datum računa, artikl koji je predmet reklamacije, razlog reklamacije. METRO ne garantira prihvaćanje naknadnih reklamacija. Vozač prihvać povrat robe iz prethodnih dostava isključivo ako je kupac reklamaciju prethodno prijavio METRO-U, METRO tu reklamaciju prethodno odobrio i unaprijed dao vozaču pismeno odobrenje za preuzimanje povrata sa navedenom šifrom artikla i količinom koja se uzima u povrat.

Odgovor na reklamaciju obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom.

 

12. Tajnost i antikorupcija

Svi podaci do kojih dođu ovlašteni zaposlenici ugovornih strana predstavljaju najstrožu poslovnu tajnu te se ugovorne strane obvezuju, tijekom ispunjavanja obveza definiranih ovim Ugovorim čuvati tajnost tih podataka. Ugovorene strane se obvezuju poduzeti sve ekonomski, tehnički i pravno potrebne mjere radi zaštite tajnosti podataka koji su predani ili koji su bili slučajno otkriveni. Ugovorna strana koja neovlašteno preda podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu trećoj osobi, odgovara za svaku štetu koja zbog toga nastane protivnoj strani. Izvršitelj se obvezuje koristiti i prikupljati podatke korisnika Naručitelja u skladu sa svim primjenjivim propisima, a posebno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, pri čemu je izričito zabranjeno takve podatke djelomično ili u cijelosti priopćavati trećim osobama. Izvršitelj je odgovoran za štetu koja bi nastala zbog neovlaštenog otkrivanja osobnih podatka korisnika Naručitelja. Kupac se obvezuje da će poduzeti sve nužne i razumne mjere s ciljem izbjegavanja

mita i korupcije. U skladu s time, Kupac ne smije izravno ni neizravno nuditi, obećavati ili pružati koristi ili prednosti (npr. gotovinu, vrijedne darove ili pozivnice bez primarne poslovne svrhe, npr. za sportske događaje, koncerte, kulturne događaje) zaposlenicima i članovima izvršnog tijela METRO-a uključujući njihove rođake ili nekog drugog trgovačkog društva koje pripada koncernu METRO GROUP, ili na bilo koji drugi način nuditi, obećavati ili pružati takve koristi ili prednosti putem trećih strana ili to učiniti kako bi se postiglo zaključivanje ugovora s METRO-om. U slučaju kršenja ove odredbe METRO je ovlašten raskinuti sve postojeće ugovore bez najave ako prethodno pisano upozorenje nije imalo učinka. U slučaju teškog kršenja, prethodno upozorenje nije potrebno. Korištenjem usluge dostave kupac potvrđuje prihvaćanje ovih Općih uvjeta.